มารู้จักโหมดต่างๆ ของ Cisco Wireless Controller.

หลายท่านอาจสงสัย โหมดต่างๆที่ Cisco มีให้ใน Wireless Controller นั้นมีความสำคัญ และแบ่งการทำงานอย่างไร? Local Mode: CAPWAP Tunnel Data Packet และControlPacket ข้อมูลทุกอย่างจะผ่าน WirelessController. Flex Connect Mode: Tunnel เฉพาะ Control Packet สำหรับ Data Packet ข้อมูลจะไม่ถูกส่งผ่าน Wireless Controller แต่ส่งผ่านที่ Switch โดยตรง ซึ่งในโหมดนี้หาก Wireless Controller down Access Point ก็ยังสามารถทำงานได้ปกติ. Monitor Mode: ใช้สำหรับดู Air Time Fairness สามารถดูต่อได้ที่http://www.cisco.com/…/b_cg81_chapter_010100100.html Rogue Detector Mode: ใช้สำหรับดู Access Point แปลกปลอม ถ้าจะบอกว่าใช้ยิงถล่มอาจจะโหดไป แต่เมื่อไหร่เจอ Access Point แปลกปลอมเข้ามาในระบบ สามารถตรวจจับ และจัดการ Access Point แปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ. Sniffer …