IP-COM เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำระดับโลกในกลุ่มธุรกิจ SMB (Small and Medium-sized Business)

เมื่อ Wi-Fi กลายเป็นช่องทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักภายในองค์กร การบริหารจัดการ Wi-Fi ก็ทวีความสำคัญมากขึ้น ทาง IP-COM เองจึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ Wireless LAN Controller เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการ Wi-Fi ภายในองค์กรนั้นมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้น พร้อมประสิทธิภาพระดับสูงสำหรับรองรับการมาของเทคโนโลยี รองรับการทำงานแบบ One Click ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาการการทำงาน ภายในองค์กรได้ทันที IP-COM นำเสนอโซลูชั่นระบบเครือข่ายทั้งหมดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดกลาง, โรงแรม, โรงพยาบาล โรงเรียนและอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ IP-COM จัดทำขึ้นในหลากหลายรูปแบบ มีทั้ง Indoor AP, Outdoor AP, PoE Switches, Gateway ฯลฯ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นมา IP-COM มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆ ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศจีน   ปัจจุบันนี้ IP-COM ได้รับการยอมรับและเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ซึ่ง IP-COM ติด 1 ใน 10 บริษัทไอทีที่มีศักยภาพสูง ในประเทศจีน ปัจจุบัน IP-COM มีการขยายฐานธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ จนกระทั่งมีโรงงานขนาดใหญ่ในประเทศจีน …