หัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

“หัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้” อยู่ที่การเสริมสร้างวินัย 5 ประการให้เกิดขึ้น ได้แก่.. 1. บุคลากรชั้นเลิศ (Personal mastery)  2.มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building shared vision)  3.มีแบบแผนความคิดร่วม (Mental models)  4.เรียนรู้เป็นทีม (Team learning)  5.การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking)       

ARIN ประกาศเตือนไอพีใกล้หมดมาสองเดือน ต้องใช้ IPv6 อย่างเดียว

ARIN ประกาศเตือนไอพีใกล้หมดมาสองเดือน วันนี้ IPv4 ทั้งหมดไม่ว่าวงเล็กหรือใหญ่ก็หมดไปจาก ARIN โดยสมบูรณ์ ตอนนี้จะขอไอพีเพิ่มได้ต้องใช้ IPv6 อย่างเดียวVint Cerf ประธานของ ARIN และหัวหน้าทีมออกแบบ IPv4 ระบุว่าเหตุที่ IPv4 ถูกออกแบบไว้ให้รองรับอุปกรณ์ได้ไม่มากนักเพราะ 40 ปีก่อนทุกคนยังคิดว่ามันเป็นการทดลอง แต่การทดลองหลุดออกจากห้องแลป ตอนนี้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่การทดลองอีกต่อไป การเติบโตในอนาคตต้องอาศัย IPv6 นโยบายของ ARIN เปิดให้ขอไอพีได้เรื่อยๆ จนกระทั่งไอพีหมด ขณะที่ APNIC มีนโยบายประหยัดไอพีที่เข้มงวดกว่าทำให้ไอพีลดลงอย่างช้าๆ ระหว่างนี้คนที่ต้องการ IPv4 จะต้องรอให้ไอพีเลิกใช้งานเข้ามาจัดสรรใหม่ ตอนนี้มีผู้รออยู่แล้ว 68 ราย ส่วนมากขอวงขนาดใหญ่ เช่น /16 ไปจนถึง /20 ที่มา – The Register, Team ARIN   

Apple Watch

Satechi Apple Watch Mount for Steering Wheels Video: https://youtu.be/v8CplayHg-o +Satechi: http://goo.gl/RxBxpk #applewatch #mount #gadgets